SMS půjčka ihned úplně každému

Co vše obnáší zkušební doba v novém zaměstnání

Zkušební doba slouží ke zjištění, zda to bude zaměstnavateli a zaměstnanci vzájemně „klapat“. V případě, že se někde vyskytne zádrhel, lze pracovní poměr jednoduše ukončit z obou stran. Okamžitě, bez vysvětlování.

Jak se „zkušebka“ sjednává

Na zkušební době se musí zaměstnavatel a zaměstnanec písemně dohodnout, jinak neplatí. Sjednává se v pracovní smlouvě, méně často písemnou dohodou. Není ale povinná ani automatická. Nelze sjednat dodatečně, nýbrž nejpozději v den nástupu.

Délka trvání zkušební doby

„Zkušebka“ trvá maximálně 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců. Nesmí se ve svém průběhu prodlužovat, ale lze ji dohodou zrušit či zkrátit. Zároveň nesmí přesáhnout polovinu délky trvání pracovního poměru na dobu určitou. Při povýšení, přeřazení na jiný druh práce a změně pracovní smlouvy z doby určité na neurčitou se nesmí sjednávat znovu. Prodloužit se může v případě dovolené a nemocenské.

Jmenování do vedoucí funkce

Jmenování do vedoucí funkce je jiným případem než povýšení. V této situaci se zakládá nový pracovní poměr a může být dohodnuta nová zkušební doba, maximálně na 6 měsíců. Za vedoucího zaměstnance se považuje každý, který má pod sebou minimálně jednoho podřízeného.

Ukončení ve zkušební době

Ve zkušební době mohou pracovní poměr ukončit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec bez vysvětlování. Je třeba to provést písemně. Pracovní poměr končí dnem, který je uveden v listině „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době“ nebo dnem jejího doručení (písemně, osobně nebo elektronicky), pokud není uvedeno jinak. Skončit v práci nemůžete jen tak sami od sebe, vždy je to potřeba provést písemně, jinak by na vás zaměstnavatel mohl vymáhat vzniklou škodu.

Dovolená ve zkušební době

Na dovolenou máte právo, odpracujete-li u zaměstnavatel minimálně 60 dní, případně splníte další stanovené podmínky. Nárok máte na jednu dvanáctinu roční dovolené za každých 21 odpracovaných dní. Do značné míry záleží na zaměstnavateli, zda dovolenou poskytne. V tomto případě se ale zkušební doba o tyto dny prodlouží.

Pracovní neschopnost a pracovní úraz

Potkala vás ve zkušební době pracovní neschopnost? Prvních 14 dní neschopnosti ve zkušební době vás zaměstnavatel vyhodit nesmí. Pokud by to udělal, musíte se okamžitě bránit. Během nemocenské máte normálně nárok na nemocenské dávky. Stane-li se během zkušební doby pracovní úraz, máte stejné nároky jako běžný zaměstnanec.