Podpora exportu

Podpora exportu

Podnikatelé, kteří se zabývají exportem zboží do zahraničí, mohou využít státní a nestátní podporu exportu. Jak tato podpora probíhá a na jaké instituce a agentury se mohou podnikatelé obrátit?

Státní podpora exportu

  • CzechTrade – proexportní agentura pomáhá zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost tuzemských firem v zahraničí
  • Česká exportní banka (ČEB) – nabízí exportérům financování exportu a další finanční služby
  • Klientské centrum pro export – poskytuje konzultace exportních a investičních záměrů
  • Exportní garanční a pojišťovací společnost – chrání exportéry a banky, které financují vývoz před riziky nezaplacení

Nestátní podpora exportu

  • Hospodářská komora ČR – zastupuje podnikatele v ČR a usnadňuje jejich vstup na zahraniční trhy
  • Business Contact System – jedná se o databázový systém, který pomáhá malým a středním firmám nalézt obchodního partnera v zahraničí
  • FITPRO – usnadňuje styky v mezinárodním obchodě; spadá pod Hospodářskou komoru ČR

Rádce při vstupu na zahraniční trh – to je Zpravodajství pro export

Portál Zpravodajství pro export zprostředkovává českým podnikatelům informace, které přispívají k jejich úspěšnému působení na zahraničních trzích. Zároveň přináší přehled proexportních institucí, jejich služby a konkrétní exportní aktivity. V neposlední řadě zveřejňuje kontakty pro rychlou orientaci ve světě zahraničního obchodu.

Exportní příležitosti

Na webové adrese businessinfo.cz najdou podnikatelé rozsáhlou online databázi zahraničních poptávek, investičních příležitostí, zahraničních tendrů a projektů nebo databázi zahraničních nabídek služeb českým firmám. Databáze spravuje agentura CzechTrade.